Contact Me

22 E Cross St, Ypsilanti, MI 48197

 ypsi.esthi@gmail.com  |  Tel: 734-627-7555

22 E Cross Street, Ypsilanti MI 48197

(734)627-7555 (call or text)